Leie av Skøelv Grendehus, Solglimt:  

Anette Hagen                        930 29409
  Annika Hamborg                 907 87642  
Kim Iversen                          993 89759