Leie av Skøelv Grendehus, Solglimt:  
     Leif Skjellhaug                                     916 47552
        Anette Hagen                                       930 29409